Playing for Succes

Voor het vierde jaar op rij staan jongeren die hun leermotivatie dreigen te verliezen centraal. Via sessies van een 3-tal uur is het de bedoeling om de kinderen in een bijzondere leeromgeving terug zin te geven om te studeren!! Eén van onze spelers brengt regelmatig een bezoek aan de kinderen en motiveert hen extra om hun schoolse activiteiten ernstig te nemen, individueel en in teamverband.

Aan de hand van allerlei projecten, waaronder een interview met één van onze spelers, leren de kinderen dat je met samenwerken veel meer kan bereiken en proberen zij hun creativiteit vorm te geven. Naar goede gewoonte gaan de sessie door op woensdag in onze trainingslocatie Arenahal te Deurne.

Go 4 Basket

Vorig jaar werd onze tweede editie van dit project een enorm succes door deelname van niet minder dan 100 kinderen uit het eerste en tweede leerjaar van basisscholen in Merksem. Onder toezicht van Jean Marc Mwema konden zij een hele woensdagnamiddag hun vergaarde kennis van het basket gebruiken in onderlinge 3 on 3 wedstrijdjes. Deze basis werd bekomen door basketsessies die wij zijn gaan geven in de deelnemende scholen.

Ook dit jaar gaan wij een samenwerking aan met nog nader te bepalen scholen uit Merksem om dit project voor de derde keer naar een succes te leiden. Naar alle waarschijnlijkheid zal het project plaatsvinden in het voorjaar van 2015. In tegenstelling tot vorig jaar gaan we terug naar de basis van het eerste leerjaar en blijft het onze missie om de kinderen op een leuke manier kennis te laten maken met de basketsport en om hen aan te zetten tot sporten in het algemeen.

Shoot out

Scholencompetitie/ shoot out. Hierbij bereiken we basisscholen en laten we ongeveer 300 kinderen van de basketsport proeven. Het is reeds de zestiende keer dat deze competitie georganiseerd wordt voor de basisscholen. Met dit project willen we de ‘sport is gezond microbe’ laten toeslaan bij jongeren van het vijfde en zesde leerjaar van de Antwerpse basisscholen.

De Telenet Giants Antwerp shoot out is een basketspel:

  • Waarbij iedereen kan scoren zonder enige ‘basketvoorkennis’
  • Wordt betwist in een voorronde in de Arenahal te Deurne in aanwezigheid van spelers van Telenet Giants Antwerp.
  • Waarbij iedereen in de prijzen valt

De voorronde wordt gespeeld in de Deurnese Arenahal, de halve en finales in de Lotto Arena, tijdens de rust van een Giants-wedstrijd.

Sport voor kleuters: kleutermenu

De stad Antwerpen is in het schooljaar 2011-2012 een kleuterproject gestart waar onze club meteen haar medewerking aan heeft gegeven. Bij dit project is het de bedoeling dat elke kleuter de kans krijgt om mee te participeren aan sport en cultuur. Kleuterscholen die zich inschrijven volgen drie activiteiten en waarvan minstens één sportactiviteit. Het project is bedoeld voor kleuters van de derde kleuterklas. De activiteiten worden tijdens de schooluren aangeboden.

Door dit project willen wij de actieve sportparticipatie van kleuters verhogen. Het bevordert de motorische ontwikkeling en het stimuleert de algemene bewegingsvaardigheden. Er wordt een duurzaam effect nagestreefd door kinderen zo vroeg mogelijk met sport in contact te brengen.

Start to G-Sport

Hoewel Telenet Giants Antwerp zelf geen G-team heeft proberen wij als club onze ondersteuning te geven aan G-sport en dit in samenwerking met de provincie Antwerpen. Vorig jaar ging dit in de ondersteuning van een campagne die gelanceerd werd door G-sport Vlaanderen en de onder meer daaraan gekoppelde demo rolstoelbasket.

Ook dit jaar proberen wij in samenwerking met de provincie een gepast moment te vinden om G-sport in de kijker te zetten. Op dit moment onderzoeken wij de mogelijkheid om een G-wedstrijd te organiseren en ook dit seizoen nodigen wij de G-sportclubs uit om een wedstrijd van ons fanion team bij te wonen. Ongetwijfeld verneemt u meer op de website of tijdens één van onze wedstrijden

Mercy Ships

De Africa Mercy, ‘s werelds grootste niet gouvernementeel hospitaalschip, is bemand door meer dan 400 vrijwilligers, afkomstig van over de hele wereld die hoop en genezing brengen naar vele honderdduizenden mensen die nooit konden geloven dat dit nog mogelijk was. Een schip dat bemand wordt door artsen, onderwijzers, water -en landbouwkundigen, dat aanlegt in enkele van de alleramste ontwikkelingslanden.

Mercy Ships brengt levensveranderende gezondheidszorg, ontwikkelingshulp en een blijvende verandering in ontwikkelingslanden waarbij voor de armen zowel directe nood wordt gelenigd als zorg voor de lange termijn wordt gebracht. Ons hospitaalschip met een bemanning bestaande uit vrijwilligers werkt op verschillende plaatsen op de wereld. Hierbij werkt Mercy Ships aan de verhoging van de capaciteit van het gastland zodat men hier beter voor de eigen bevolking kan zorgen. Mercy Ships helpt de armen gratis, zonder onderscheid te maken naar ras, geslacht of religie. Niet alleen worden er aan boord van het schip duizenden gratis operaties uitgevoerd, maar ook worden er in de dorpen in de omgeving in samenwerking met de plaatselijke bevolking allerlei projecten opgestart. Deze blijvende programma’s zijn actief op het gebied van gezondheid, onderwijs, waterhuishouding en landbouw.