Diversiteitscharter

Diversiteitscharter

Basketbal een prachtige sport die iedereen met plezier en op een positieve manier moet kunnen beoefenen. Er is binnen onze club geen plaats voor intimidatie, uitsluiting of discriminatie op welke grond dan ook.

Antwerp Giants hanteert een nultolerantie t.o.v. spelers, medewerkers en supporters die deze waarden niet respecteren.

Wij verbinden mensen die van basketbal houden. Hoe we dat doen, vertellen we graag in ons charter over diversiteit.

Basketbal voor iedereen

Bij Antwerp Giants is iedereen welkom. In onze jeugdploegen zitten beloftevolle spelers en speelsters die we helpen om het op een verantwoorde manier zo ver mogelijk te brengen in hun basketcarrière. Tegelijkertijd vervullen we ook onze maatschappelijke plicht: aan iedereen de mogelijkheid geven om zich op een gezonde en kameraadschappelijke manier te ontspannen. Antwerp Giants doet ook drempelverlagende inspanningen om kansengroepen in de clubwerking te betrekken en structureel te verankeren.

Een Giant familie

Basketbal is onze core business, maar een basketbalclub is meer dan alleen de spelers en sportieve staf. Onze medewerkers, sponsors en supporters: allen maken ze deel uit van de grote Giants-familie. Wat hen bindt is sportiviteit, sociaal contact, respect en samenhorigheid. Dit maakt van Antwerp Giants één grote familie waar hechte vriendschappen ontstaan.

Diversiteit & inclusie

Iedereen, ongeacht leeftijd, gender, afkomst, geloof of seksuele geaardheid, moet zich bij Antwerp Giants veilig, aanvaard en gewaardeerd voelen als sporter, medewerker en supporter.

Wij tonen respect voor iedereen en ieders mening. Wij zijn verdraagzaam en gedragen ons waardig tegenover iedereen en in alle omstandigheden. Wij omarmen de diversiteit binnen de club en geven iedereen gelijke kansen.

Gendergelijkheid

Door de spelregels en de competitieformule van het basketbal spelen/trainen meisjes en jongens, en dames en heren apart vanaf een bepaalde leeftijd. Dit belet niet dat er binnen Antwerp Giants een totale gelijkheid in behandeling bestaat tussen de verschillende geslachten en dat wij respect tonen voor ieders seksuele geaardheid en genderidentiteit.

Grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Wij hebben als sportclub de verantwoordelijkheid om te waken over de fysieke en psychische integriteit van iedereen: de spelers, speelsters en alle andere mensen binnen onze club.

Om iedereen te verzekeren van een veilig sportklimaat, voert Antwerp Giants een preventief beleid tegen fysiek, psychisch en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Openheid & dialoog

Samen sterker: Antwerp Giants houdt van transparantie en open communicatie. Wij streven naar maximale samenwerking binnen de club en stellen ons open voor nieuwe ideeën. Ook door de dialoog aan te gaan met andere verenigingen, verruimen wij onze horizon.