PERSBERICHT BASKETBAL VLAANDEREN – We mikken er volop op om opnieuw te basketten na Nieuwjaar. Op welke manier alles zal verlopen, welke timing aangehouden zal worden en meer nuttige informatie vind je hieronder. 

Eerste en uiterste datum herstart competities

Competitiewedstrijden kunnen ten vroegste starten in het weekend van 9-10 januari 2021. Uiteraard blijven we hier erg afhankelijk van de Coronapandemie. In het geval er later moet gestart worden, schuift het startweekend per week op, rekening houdend met de voorbereidingsperiodes (zie verder).

De uiterste einddatum voor het seizoen 2020-2021 is 31 mei 2021.

 

Sportieve voorbereiding

Jeugd
Voor de heropstart van de jeugdcompetities is er een minimale sportieve voorbereidingsperiode van 1 week (5 dagen) vereist, waarbij mét contact mag getraind worden en voorbereidende wedstrijden gespeeld kunnen worden.

Seniors
Op het moment van groen licht voor het hervatten van seniorwedstrijden, hanteren we een periode van 3 weken waarbinnen getraind moeten kunnen worden met contact en 2 weekends waarin voorbereidende wedstrijden gespeeld moeten kunnen worden.

 

Competitieformat seniorafdelingen

Landelijk

 • In principe wordt elke reeks opgesplitst in twee reeksen van zeven ploegen, rekening houdend met de proximiteit van de verschillende ploegen en afhankelijk van het aantal ploegen dat ervoor kiest zict terug te trekken.
 • De resultaten van de in september en oktober gespeelde wedstrijden vervallen.
 • Er zijn 14 speeldagen nodig om heen en terug te kunnen spelen in reeksen van 7 ploegen. Per speeldag is één ploeg bye.
 • Dit format gaat ten laatste van start in het weekend van 13-14 februari. Indien de competitie pas later kan starten, moet er een andere formule gezocht worden.
 • Indien de competitie niet kan starten op 9-10 januari 2021, worden de wedstrijden die niet kunnen doorgaan, verplaatst naar het einde van de kalender. Indien competitie kan hervatten op 9-10/1, is de laatste speeldag op 17-18/4. Indien competitie pas hervat op 6-7/2, is de laatste speeldag op 15-16/5.
 • Er worden geen play-offs ingericht. Testwedstrijden in een heen- en terugformule of op een neutraal terrein kunnen wel ingericht worden voor bijkomende ploegen die plaatsen opvullen. (Meer info bij ‘Stijgen en Dalen’)

Provinciaal

 • De resultaten van de in september en oktober gespeelde wedstrijden vervallen.
 • De kalender van de terugronde blijft behouden om op basis van een enkele (terug)ronde een rangschikking op te maken.
 • De 13 speeldagen uit de bestaande kalender worden behouden. De kalender wordt eventueel wel aangepast om te compenseren voor ploegen die hun uit- en thuiswedstrijd gewisseld hebben.
 • Dit format gaat ten laatste van start in het weekend van 13-14 februari. Indien de competitie pas later kan starten, moet er een andere formule gezocht worden.
 • Indien de competitie niet kan starten op 9-10 januari 2021, worden de wedstrijden die niet kunnen doorgaan, verplaatst naar het einde van de kalender.
 • Er worden geen play-offs ingericht. Testwedstrijden in een heen en terug-formule of op een neutraal terrein kunnen wel ingericht worden, voor bijkomende ploegen die plaatsen opvullen. (Meer info bij ‘Stijgen en Dalen’)

Stijgen en Dalen

Er zijn geen gerechtigde stijgers voor alle landelijke en provinciale seniorreeksen. Om vrije plaatsen in hogere afdelingen op te vullen, kan op basis van de rangschikking en/of eventuele testwedstrijden wel van afdeling gestegen worden. De beurtrol voor bijkomende stijgers zal gebruikt worden voor het stijgen tussen provinciale en landelijke afdelingen. Daarnaast zijn er ook geen sportieve dalers.

 

Competitieformat jeugd
 • De kalenders voor de 2de ronde worden opgemaakt vanaf januari zoals voorzien in de jaarkalender. Voor niveau 1 en 2 jongens/gemengd en niveau 1 meisjes hoge doelen wordt hetzelfde principe van bij de seniorcompetities gebruikt: de eventuele uitgestelde wedstrijden worden ingehaald op het eind van het seizoen.
 • Voor de jeugd niveau 3 en 4 jongens/gemengd, niveau 2 en 3 meisjes en lage doelen wordt de kalender ook opgemaakt vanaf januari zoals voorzien, maar zullen de eventueel geannuleerde wedstrijden niet ingehaald worden tenzij met akkoord van beide clubs.

 

Bekercompetities geannuleerd

Alle bekercompetities worden voor alle leeftijden geannuleerd.

 

Wat bij een nieuwe onderbreking van de competitie?

Indien er na de herstart opnieuw wordt beslist om de seniorcompetities te staken, betekent dat met onmiddellijke ingang de stopzetting van het seizoen 2020-2021. Van zodra het kan, zullen recreatieve competities weer opnieuw opgezet worden.

 

Deelname aan de competities

Elk team dat niet meer wenst deel te nemen aan het lopende seizoen, kan zijn deelname intrekken zonder sportieve of financiële gevolgen. Met andere woorden: teams die zich terugtrekken, degraderen niet en krijgen geen boete of forfaits. Deze blijven in de rangschikking vermeld staan met 0 punten.

Wanneer een team beslist om deel te nemen aan de herstart van de competitie, houdt dit in dat ze zich in een latere fase niet meer kosteloos kunnen terugtrekken.

Het niet-deelnemen betekent echter niet dat je vrijgesteld bent van bijdrage in Jeugdfonds, inschrijving competitie en CD201. Het Bestuursorgaan heeft in de vergadering van 3 november ll. beslist deze bijdragen alvast met 50% te reduceren.