Afgelopen zaterdag werd het startschot gegeven voor de verdere uitwerking van een BeNeLeague. Vertegenwoordigers van de Belgische (10) en Nederlandse (9) clubs en leagues werden over acht werkgroepen verdeeld. In oktober zou het finale besluit moeten worden genomen om al dan niet vanaf seizoen 2021-2022 te starten met een BeNeLeague.

Op sportief gebied zal o.a. de competitieformule gefinaliseerd worden met een daarbij horende kalender. Reglementair dient naast een sportief en een disciplinair reglement ook een kader geschetst te worden i.v.m. de toetredingsvoorwaarden. Ook wat betreft arbitrage moet de werking binnen de twee landen zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden.

Een BeNeLeague betekent ook dat er op media- en commercieel gebied een nieuw product gecreëerd dient te worden. Deze twee werkgroepen zullen samen met de sportieve werkgroep vooral geactiveerd worden aan het begin van het proces, zodat er zo snel mogelijk een duidelijk beeld geschetst kan worden naar media en partners en de volgende stappen kunnen volgen. De werkgroepen belast met financiering van de league evenals het organisatiemodel zullen grotendeels met input van de andere werkgroepen de activiteiten vervolledigen.

Er werd eveneens een supervisiegroep samengesteld. Deze groep zal gedurende de hele periode dat de werkgroepen actief zijn tweewekelijks vergaderen om de werking te coördineren, de voortgang binnen de groepen op te volgen en de besluitvorming in beide landen voor te bereiden. Dit alles onder het toeziend oog van Hypercube, sinds het begin van het proces betrokken bij het project.